Aukštadvario dvaras

Pėsčiųjų turo komantos maršruto lankomas žygio objektas! Aukštadvario dvaras

Aukštadvario dvaras . XX a. pradžioje sukurto bei pastatyto klasicizmo stiliaus dvaro sienas gaubia žinomo architekto Andrie E. rankomis suprojektuotas ir įkurtas parkas. Šis dvaras su visu parku XX a. priklausė inžinieriui Malevskiui Br. Dabartiniu metu dvaro vadovai yra Mongirdų palikuonys.

Loading