Pirkimo sąlygos

Pirkimo sąlygos. Pėsčiųjų turas suteikia tik privilegiją pasieiti jos nubraižytu maršrutu. Tai yra rekomendacinio pobūdžio maršrutas, kurį organizatorius parduoda. Maršrutai gali vesti per pelkes, šlaitus ir kitus pavojingus gyvybei takus.
Šis bilietas nėra renginys, kurį organizatorius organizuoja, todėl jis neprisiima atsakomybės už sveikatos sutrikimus ar kitus neatitikimus, bei incidentus įvykusius jūsų pasivaikščiojimo metu. Visada žygeiviai turi vadovautis principais – vertinu pats savo ir kitų einančių galimybes, sveikatą, pasirengimą žygiuoti nurodytu maršrutu.

Loading